fbpx

บริการตรวจแมะดิจิทัล 

 

ตรวจเช็คสมดุลภายในเชิงลึก (แมะดิจิทัล)  

การตรวจแมะดิจิทัล คือ การนำศาสตร์การตรวจของแพทย์แผนจีนโบราณที่เรียกว่า “การแมะ” มาพัฒนาต่อยอดด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้การแมะหนึ่งครั้งสามารถวิเคราะห์สุขภาพภายในร่างกายได้รวดเร็วและละเอียด ยิ่งขึ้น โดยเครื่องแมะดิจิทัลจะแสดงผลเป็นกราฟและตัวเลข ทำให้มีความแม่นยำสูงและเข้าใจง่าย โดยไม่ต้องเจาะเลือด

 • เป็นการตรวจวิเคราะห์ความสมดุลร่างกายภายในโดยใช้เครื่อง EIA

 • ผ่านการวิจัยและพัฒนา มากกว่า 70 ปี

 • แสดงผลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

 • มีการประมวลผลและสรุปออกมาเป็นกราฟ

 • พร้อมผลวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพที่พบในแต่ละบุคคล

 • ผลลัพธ์ ที่ได้จะแสดงให้เห็นถึงระบบโดยรวมของร่างกาย

 

เครื่องแมะดิจิทัล สามารถวิเคราะห์และแสดงผล เช่น

   • พลังงานของร่างกาย (Body Energy)

   • ระดับการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย (Metabolism Function)

   • สภาวะอามรมณ์และจิตใจ (Ratio Mental State)

   • ความสมดุลของระบบประสาทอัตโนมัติ (Balance of Autonomic)

   • ความสมดุลของกระดูกและกล้ามเนื้อ (Musculoskeletal System)

   • ความสมดุลของจักกระทั้ง 7 (7 Chakras)

   • ความสมดุลของธาตุทั้ง 5 ของร่างกาย (5 Elements)

   • ค่าพลังงาน 12 เส้นลมปราณ และ ความสมดุลของอวัยภายใน (Energy of 12 Meridians / Internal Organs)

คำถามที่พบบ่อย

การตรวจเช็คสมดุลเชิงลึกใช้เวลานานไหม?

จะใช้เวลาวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพและแสดงผลภายใน 3 นาที


การตรวจเช็คสมดุลเชิงลึกต่างจากการตรวจแมะชีพจรอย่างไร?

การตรวจเช็คสมดุลเชิงลึกจะใช้อุปกรณ์พิเศษจากไต้หวัน (EIA) ในการตรวจ วิเคราะห์และแสดงผล ส่วนการตรวจแมะชีพจรแพทย์แผนจีนจะเป็น ผู้ตรวจ วิเคราะห์โดยตรงอาจใช้เวลานานกว่าแต่ ผลลัพธ์ที่ได้สามารถนำมา วินิจฉัยโรคได้ทั้งคู่


สามารถรับผลตรวจกลับบ้านด้วยได้ไหม?

หากต้องการ สามารถรับผล การตรวจกลับบ้านได้

ปรึกษาอาการ

ขั้นตอนเข้ารับบริการ

นัดหมาย จองคิว
ตรวจวินิจฉัย โดยแพทย์แผนจีน/นักกายภาพบำบัด
แนะนำการดูแลสุขภาพและโปรแกรมการรักษาเฉพาะบุคคล
เข้ารับการรักษา

บริการอื่นๆ