fbpx

บริการทั้งหมด

คำถามที่พบบ่อย

การตรวจเช็คสมดุลเชิงลึกใช้เวลานานไหม?

จะใช้เวลาวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพและแสดงผลภายใน 3 นาที


การตรวจเช็คสมดุลเชิงลึกต่างจากการตรวจแมะชีพจรอย่างไร?

การตรวจเช็คสมดุลเชิงลึกจะใช้อุปกรณ์พิเศษจากไต้หวัน (EIA) ในการตรวจ วิเคราะห์และแสดงผล ส่วนการตรวจแมะชีพจรแพทย์แผนจีนจะเป็น ผู้ตรวจ วิเคราะห์โดยตรงอาจใช้เวลานานกว่าแต่ ผลลัพธ์ที่ได้สามารถนำมา วินิจฉัยโรคได้ทั้งคู่


สามารถรับผลตรวจกลับบ้านด้วยได้ไหม?

หากต้องการ สามารถรับผล การตรวจกลับบ้านได้

เป็นการตรวจโดยใช้เครื่อง EIA อุปกรณ์การตรวจร่างกายจากไต้หวัน ซึ่งจะประมวลผลและสรุปออกมาเป็นกราฟ พร้อมผลวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพที่พบในแต่ละบุคคล ผลลัพธ์ ที่ได้จะแสดง ให้เห็นถึงระบบโดยรวมของร่างกายได้แก่ ค่าพลังงานของร่างกาย ระบบ เผาผลาญ ระบบเส้นลมปราณ 12 เส้น ตามศาสตร์แพทย์แผนจีน รวมถึงระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ เป็นต้น

ขั้นตอนเข้ารับบริการ

บริการอื่นๆ