fbpx

บริการทั้งหมด

ฝังเข็ม

ฝังเข็ม

  • เป็นโปรแกรมการรักษาและฟื้นฟู ตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน

  • โดยการใช้เข็มที่มีขนาดเล็กและบาง ตัวเข็มจะไม่มียาเคลือบเอาไว้ ฝังไปที่จุดฝังเข็มต่างๆบนร่างกาย

  • เพื่อบรรเทาอาการหรือปรับสมดุลภายในร่างกายได้

  • ทั้งนี้อาจมีการใช้อุปกรณ์อื่นๆร่วมด้วย เช่น เครื่องกระตุ้นเข็มด้วยไฟฟ้าและโคมอินฟาเรดให้ความร้อน เพื่อให้ผลการรักษาที่ดีขึ้น

คำถามที่พบบ่อย

ต้องฝังเข็มบ่อยแค่ไหน?

ในการรักษานั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาและพื้นฐานร่างกาย ของผู้ป่วยเองดังนั้นเพื่อให้มีผลการรักษาที่ดี จึงควรทำการรักษาสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค


ต้องเตรียมตัวก่อนฝังเข็มอย่างไร?

ควรพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหาร และยาประจำตัวให้เรียบร้อย ก่อนเข้ารับการรักษา


ใครบ้างที่ไม่ควรฝังเข็ม

ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ หรือสงสัยว่า กำลังตั้งครรภ์ ผู้ที่เป็นโรคมะเร็ง และกำลังทำการรักษา ผู้ที่เป็นโรคติดต่อ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถาม เพิ่มเติมได้ทุกช่องทาง

บริการทั้งหมด

ครอบแก้ว

ครอบแก้วและเดินแก้ว

  • เป็นการใช้ความร้อนทำให้เกิดสุญญากาศขึ้นภายในแก้ว และดูดกล้ามเนื้อขึ้นมา

  • กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ลดอาการติดขัดภายใน

  • โดยจะมีการเดินแก้ว คือการลากแก้วไปมาเพื่อคลายกล้ามเนื้อบริเวณต่างๆ และการครอบทิ้งไว้ให้เกิดรอย

  • หลังการครอบแก้วอาจมีรอยช้ำที่บริเวณผิวหนัง ซึ่งไม่เป็นอันตราย และจะหายไปได้เอง

คำถามที่พบบ่อย

รอยครอบแก้วจะอยู่นานแค่ไหน?

รอยครอบแก้วจะอยู่บนร่างกายและ จางลงภายใน 1-2 อาทิตย์ ขึ้นอยู่กับ พื้นฐานร่างกายของแต่ละคน


ครอบแก้วทำได้บ่อยแค่ไหน?

ต้องรอให้รอยครอบแก้วจากการรักษา ครั้งก่อนจางลงหมดก่อน จึงจะสามารถ ทำต่อเนื่องได้


ครอบแก้วต่างจากการเดินแก้วอย่างไร?

ในการครอบแก้วแต่ละครั้งจะประกอบด้วย การเดินแก้ว และการครอบ ทิ้งไว้ให้เกิดรอย การเดินแก้วอย่างเดียวก็จะเน้นไปที่การคลายกล้ามเนื้อ อาจมีร่องรอย การเดินแก้วเล็กน้อยแต่จะไม่มีรอยครอบกลมๆ

ขั้นตอนเข้ารับบริการ

นัดหมาย จองคิว
ตรวจวินิจฉัย โดยแพทย์แผนจีน/นักกายภาพบำบัด
แนะนำการดูแลสุขภาพและโปรแกรมการรักษาเฉพาะบุคคล
เข้ารับการรักษา

บริการอื่นๆ