ทรีตเมนต์แนะนำ

จักระ

ทรีตเมนต์ปรับสมดุลจักระทั้ง 7 เหมาะกับ?

ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า มีความวิตกกังวล ทำงานหนัก มีภาวะหมดไฟในการทำงาน เป็นต้น

จักระคืออะไร?

จักระ คือศูนย์รวมพลังงานภายในร่างกาย ของมนุษย์ มีทั้งหมด 7 จักระ โดยจักระ เหล่านี้ จะไหลเวียนพลังงานเชื่อมต่อกัน เพื่อให้ร่างกายและจิตใจมีความสมดุล

ภาวะจักระไม่สมดุลคืออะไร?

ภาวะที่การไหลเวียนพลังงานของจักระ เสียสมดุลไป ความเครียดสะสม การพักผ่อนน้อย หรือการทำงานหนัก เป็นต้น

จักระที่ 1 มูลธาร
(Mrauladha)

เป็นพื้นฐานของพลังชีวิต
รากฐานของระบบจักระ

จักระที่ 2 สวาธิษฐาน
(Svadhisthana)

เป็นศูนย์กลางเกี่ยวกับพลัง ทางเพศ
ควบคุมระบบการสืบพันธุ์

จักระที่ 3 มณีปุระ
(Manipura)

เป็นศูนย์กลางของร่างกาย ควบคุมระบบการย่อยอาหารและการขับถ่าย

จักระที่ 4 อนาหตะ
(Anahata)

ควบคุมการทำงานของหัวใจ ปอด
และระบบการไหลเวียนเลือด

จักระที่ 2 สวาธิษฐาน
(Svadhisthana)

เป็นศูนย์กลางเกี่ยวกับพลัง ทางเพศ
ควบคุมระบบการสืบพันธุ์

จักระที่ 3 มณีปุระ
(Manipura)

เป็นศูนย์กลางของร่างกาย ควบคุมระบบการย่อยอาหารและการขับถ่าย

จักระที่ 4 อนาหตะ
(Anahata)

ควบคุมการทำงานของหัวใจ ปอด
และระบบการไหลเวียนเลือด

ขั้นตอนเข้ารับบริการ

นัดหมาย จองคิว
ตรวจวินิจฉัย โดยแพทย์แผนจีน/นักกายภาพบำบัด
แนะนำการดูแลสุขภาพและโปรแกรมการรักษาเฉพาะบุคคล
เข้ารับการรักษา

บริการอื่นๆ