fbpx

บริการตรวจแมะดิจิทัล ถุงมือคลื่นไฟฟ้า ฝังเข็ม ครอบแก้ว

ตรวจสมดุลเชิงลึก แมะดิจิทัล
ตรวจสมดุลเชิงลึก แมะดิจิทัล
โปรแกรมถุงมือคลื่นไฟฟ้า
โปรแกรมถุงมือคลื่นไฟฟ้า
ฝังเข็ม
ฝังเข็ม
ครอบแก้ว
ครอบแก้ว
กายภาพบำบัด Physical Therapy
กายภาพบำบัด Physical Therapy
จักระ

ดูแลผิวหน้า

ฝังเข็มหน้าใส ฝังเข็มรักษาสิว
กัวซาหน้า
ยกกระชับใบหน้าด้วยถุงมือคลื่นไฟฟ้า
ฝังเข็มหน้าใส ฝังเข็มรักษาสิว
กัวซาหน้า
ยกกระชับใบหน้าด้วยถุงมือคลื่นไฟฟ้า

ดูแลระบบเผาผลาญ

ฝังเข็มลดความอ้วน
ครอบแก้วกระชับพุง
กระชับสัดส่วนด้วยถุงมือคลื่นไฟฟ้า

ขั้นตอนเข้ารับบริการ

นัดหมาย จองคิว
ตรวจวินิจฉัย โดยแพทย์แผนจีน/นักกายภาพบำบัด
แนะนำการดูแลสุขภาพและโปรแกรมการรักษาเฉพาะบุคคล
เข้ารับการรักษา